Організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна