Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль в будівництві

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.M.011
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна