Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.012
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна