Державний контроль в землеустрої та оцінці нерухомості

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: доц. Савчук Людмила Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі землеустрою та оцінки нерухомості. Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставлених задач. Ідентифікувати, класифікувати та описувати технологію робіт у галузі. Здатність усвідомлювати важливість отриманих знань з метою здобуття нових фахових умінь, адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геодезія в природокористуванні Землевпорядне проектування Геоматика та дистанційні методи дослідження території Земельна політика та раціональне використання і охорона земель Інфраструктура геопросторових даних
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика державного контролю в землеустрої. Характеристика державного контролю оцінки нерухомого майна. Правове регулювання порушення законодавства щодо державного контролю в землеустрої та оцінці нерухомості. Відповідальність за порушення законодавства в оцінці землі та нерухомості.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота, усне опитування (40 %); підсумковий контроль ( 60 %, тематичні контрольні роботи, залік): письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: 1.«Про державний контроль за використанням та охороною земель» Закон України від 19 червня 2003 р. №963-ІV. 2. «Про державну експертизу землевпорядної документації» Закон України від 17 червня 2004 р. №1808-ІV. 3. «Положення про державний фонд документації із землеустрою» Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553. 4. «Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284.