Інтелектуальна власність

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна