Цифрове опрацювання аерокосмічних зображень

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна