Геоматика та дистанційні методи в дослідженні територій

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: проф. Бурштинська Христина Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основних підходів до збору інформації та управління просторовими даними; • знання основних технологій дистанційного зондування Землі; • уміння cтворювати композиційні зображення, отримувати зображення з вищою розрізнювальною здатністю; • уміння використовувати методику врахування впливу атмосфери на космічні зображення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Підходи до збору інформації та управління просторовими даними для розв’язання тематичних завдань. Розвиток технологій дистанційного зондування. Використання даних ДЗ для дослідження природних ресурсів. Дослідження стану лісів за матеріалами ДЗ. Моніторинг зміщень русел рік за даними ДЗ. Методи побудови ЦМР та ЦММ. Використання лазерних знімальних систем в гідрографічних дослідженнях. Радіолокаційні методи для моніторингу земної поверхні.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий екзамен: письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Бурштинська Х.В. Аерофотографія: Підручник.-Львів: Вид. ЛАГТ, 1999, - 356 с. 2. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: Підручник Видавництво НУ ”Львівська політехніка”, 2013.- 376 с. 3. Дорожинський О.Л. Фотограмметрія: Підручник. / О.Л. Дорожинський, Р. Тукай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 332 с. 4. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник.- К.: Вища школа, 2009.- 511с.