Референцні системи в геодезії

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: Джуман Богдан Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в космічній геодезії. 2. Здійснювати математико-статистичне опрацювання результатів науково-прикладної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Супутникова геодезія та сферична астрономія, ч.1 2. Вища геодезія, ч.2 3. Теоретична геодезія
Короткий зміст навчальної програми: Предмет “Референцні системи в геодезії” з 2015 року став основою базової секції № 1 “Референцні системи” Міжнародної Асоціації Геодезії. Його вивчення передбачає загальні відомості про фігуру Землі та її обертання; рух земних полюсів, динаміку земної кори. Геодезичні координати та природні координати. Встановлення нормальної Землі. Міжнародні стандарти. Система координат Тіссерана. Перетворення Гельмерта. Узагальнене перетворення Молоденcького. Реалізація небесної та земної систем координат. Висотна референцна система. Параметри орієнтації Землі. Перетворення від небесної до земної системи координат. Основи Європейської земної системи координат ETRS та її реалізації ETRF. Європейська вертикальна система EVRS та її вимоги. Натуральні координати та геопотенціальні числа. Характеристика основних систем висот. Перетворення геопотенціальних чисел, нормальних висот та висот квазігеоїда із однієї в іншу систему. Динамічні вертикальні дати та системи висот, пов’язані з гравітаційним полем.
Методи та критерії оцінювання: ПК - 100 балів. Передбачено 6 видів ОІР: 2 лабораторні роботи, 1 контрольна робота , 3 тематичні контрольні у формі тестування з використанням ВНС.
Рекомендована література: 1. Гоффман-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення місцезнаходження (GPS): Теорія і практика /Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 1996. – 392 с. 2. Hofmann–Wellenhof B., H. Moritz, (2005) Physical Geodesy. Springer, Wien New York, 2005, 403 p. 3. NIMA WGS84 Update Committee (1997) Department of Defense World Geodetic System 1984 Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems // NIMA, TECHNICAL REPORT 8350.2, Third Edition, 1997, 171 P. 4. Seeber G. Satellite geodesy. 2nd edition.// Walter de Gruyter-Berlin, 2003.– 589 p. 5. Марченко О. М., Третяк К.Р., Ярема Н.П. Референцні системи в геодезії, Навчальний посібник, - Львів: Видавництво Національного університету Львівської політехніки, 2013, 220c.