Аерокосмічні знімальні системи

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.E.017
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: проф. Бурштинська Христина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теорії аерокосмічного знімання з допомогою фотографічної, оптико-електронної, телевізійної, радіотеплової, лазерної, радіолокаційної апаратури; • розуміння принципів використання аерокосмічних знімальних систем для розв’язання конкретних завдань; • володіння програмними продуктами для виконання моніторингу; • знання методики оцінювання якості зображення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Модель дистанційного зондування Землі. Основні тематичні завдання, які розв’язують на підставі ДЗЗ. Літальні авіаційні апарати. Класифікація аерознімальних літаків і їх характеристики. Класифікація космічних літальних апаратів. Ресурсні супутники Землі. Основні параметри польоту космічного літального апарата. Класифікація знімальних систем. Телевізійні знімальні системи. Оптико-електронні знімальні системи лінійкового та матричного типу. Сканувальні знімальні системи. Радіохвильові знімальні системи.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічної та контрольної роботи, усне опитування (40%) • підсумковий екзамен: письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Бурштинська Х.В. Аерофотографія: Підручник.-Львів: Вид. ЛАГТ, 1999, - 356 с. 2. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: Підручник Видавництво НУ ”Львівська політехніка”, 2013.- 376 с. 3. Дистанционное зондирование: количественный подход. Пер.англ. М.: Недра, 1983. 4. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник.- К.: Вища школа, 2009.- 511с.