Геоінформаційні системи в моніторингових та управлінських задачах

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: асистент Бабушка Андрій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти виконувати побудову ЦМР та проводити аналіз її точності; • Здійснювати моніторинг гідрографічних об’єктів за даними ДЗЗ; • Визначати затоплювані внаслідок паводків та повеней території за ЦМР; • Вміти використовувати в роботі спеціалізовані програмні продукти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Аерокосмічний моніторинг. Моніторингові системи. ГІС для бізнесу та сервісного планування. Опрацювання даних дистанційного зондування. Приклади застосування даних дистанційного зондування для розв’язання моніторингових та управлінських задач.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • поточний контроль 1 (30%) • поточний контроль 2 (30%)
Рекомендована література: 1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування.–Під ред. В.І.Лялька і М.О.Попова. – Київ.,Наукова думка, 2006 - 357с. 2. Бурштинська Х.В. Аерофотографія: Підручник.-Львів: Вид. ЛАГТ, 1999, - 356 с. 3. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: Підручник Видавництво НУ ”Львівська політехніка”, 2013.- 376 с. 4. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник.- К.: Вища школа, 2009.- 511с.