Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.E.018
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: професор Дорожинський Олександр Людомирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні засади аналітичної фотограмметрії; - знати системи координат, що використовуються в аналітичній та космічній фотограмметрії, - володіти математичними методами розв’язання основних задач аналітичної та космічної фотограмметрії; - володіти комп’ютерними технологіями опрацювання аеро- та космічних зображень; - вміти обґрунтовано вибирати технологію аерокосмічного знімання для досягнення поставленої мети в залежності від конкретно сформульованої наукової чи практичної задачі; - вміти проводити аналіз отриманих результатів на предмет їх точності та якості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Математичні моделі фотограмметричних вимірів. Аналітична фототріангуляція. Цифрове ортофототрансформування. Побудова цифрових моделей об’єктів. Поняття про цифрові моделі об’єкта (ЦМО, ЦММ, ЦМР). Методи збирання даних для побудови моделі об’єкта. Технології цифрової фотограмметрії. Теоретичні основи космічної фотограмметрії(КФ). Завдання КФ. Космічна фототріангуляція. Картографування територій за даними космічного знімання. Перспективи розвитку цифрової фотограмметрії.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%), підсумковий контроль (60 %, екзамен, в.ч. письмова компонента 50%, усна компонента 10%)
Рекомендована література: 1. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник.-Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002.-164 с. 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник.-Львів: Видавництво НУ ”Львівська політехніка”, 2003.-214 с. 3. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. – М.: Недра,1972.-224 с. 4. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. – М.: Недра,1984.-372 с. 5. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для ориентирования растровых аэрокосмических снимков. Delta для Windows 98/2000/NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 1. – Винница: Научно-производственное предприятие "Геосистема", 2005. – 37 с. 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 2. – Винница: Научно-производственное предприятие "Геосистема", 2005. – 112 с. 7. Дорожинський О.Л. Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. видавництво – НУ «Львівська політехніка», 2008.-330 с.

Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії (курсова робота)

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.E.019
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: Дорожинський Олександр Людомирович, Колб Ігор Захарович., Грицьків Назар Зенонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи аналітичної фотограмметрії; - знати теоретичні основи побудови мереж просторової фототріангуляції; - знати теоретичні засади апріорної оцінки точності фототріангуляційних побудов; - вміти створювати алгоритми розв’язання основних фотограмметричних задач; - вміти проектувати планово-висотну прив’язку блоку аерознімків при топографічному картографуванні; - вміти виконувати фотограмметричні операції на цифрових фотограмметричних станціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Математичні моделі просторової фототріангуляції та апріорної оцінки при топографічному картографуванні
Методи та критерії оцінювання: • курсова робота (70%), • підсумковий контроль в письмово-усній формі (30%) Залік
Рекомендована література: 1. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник.-Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002.-164 с. 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник.-Львів: Видавництво НУ ”Львівська політехніка”, 2003.-214 с. 3. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. – М.: Недра,1972.-224 с. 4. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. – М.: Недра,1984.-372 с. 5. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для ориентирования растровых аэрокосмических снимков. Delta для Windows 98/2000/NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 1. – Винница: Научно-производственное предприятие "Геосистема", 2005. – 37 с. 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 2. – Винница: Научно-производственное предприятие "Геосистема", 2005. – 112 с. 7. Дорожинський О.Л. Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. видавництво – НУ «Львівська політехніка», 2008.-330 с.