Інтелектуальна власність

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна