Геодезичний моніторинг інженерних споруд

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.E.019
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна