Теоретична геодезія

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.E.018
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: професор Савчук Степан Григорович,
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основи теорії фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, - знати методи визначення зовнішнього гравітаційного поля і поверхні Землі; - вміти застосовувати засоби та технології вищої геодезії для вирішення різноманітних задач геодезії; геодинаміки, картографії тощо;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Референцні системи в геодезії Космічна геодезія і геодинаміка
Короткий зміст навчальної програми: Основні задачі, що входять у сферу інтересів теоретичної геодезії. Про взаємодію астрометрії, гравіметрії та геодезії в галузі вивчення обертання Землі. Обертання та орієнтація Землі. Конвенційна небесна референцна система та її реалізація. Земні референцні системи та їх реалізації. Зв’язок між земною референцною системою та геоцентричною небесною референцною системою.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, (30%); підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, екзамен; усна форма - 20%).
Рекомендована література: Савчук С.Г. Вища геодезія. Житомир: ЖДТУ, 2005. -315 с. Машимов М.М. Теоретическая геодезия. М. Недра, 1991.