Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна