Італійська мова: початковий рівень

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.000.00.M.029G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна