Інформатика

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.006
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Доцент Берегова Г.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: –володіти компетенціями і вміннями, необхідними для роботи з інформаційними технологіями офісного призначення, зокрема, опрацьовувати ділову текстову документацію, виконувати обчислення в електронних таблицях, створювати і вести бази даних, створювати презентації, виконувати графічні побудови, шукати відомості в інтернеті; – знати структури даних в інформатиці і методи їх опрацювання, зокрема, методи візуалізації даних; – знати можливості і призначення сучасних інформаційних систем в галузях соціології, експертних систем, технологій роботи в локальних комп’ютерних мережах, хмарних технологій в інтернеті, навчальних відеосервісів, засобів дистанційного та мобільного навчання і самоосвіти; – вміти досліджувати моделі навчального, пізнавального і фахового призначення в задачах соціології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика (базовий шкільний курс).
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інформації та даних, сучасні операційні системи комп’ютерів, програмне забезпечення комп’ютерів і робочого місця економіста, менеджера та офісного працівника: текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, презентації; технології інформаційного моделювання і проектування, методи і засоби опрацювання і візуалізації даних; інтернет-технології в навчанні та соціології.
Методи та критерії оцінювання: Виконання лабораторних і домашніх робіт (40 балів), захист розрахунково-графічної роботи – 10 балів, підсумкова контрольна робота – 50 балів, здача диференційованого заліку.
Рекомендована література: 1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Робота з ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS. Текстовий редактор WORD. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Львів, 2014 р. , 209 стор. 2. Глинський Я. М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. – Тернопіль, «Підручники і посібники», 2014 р. – 305 с. 3. Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Комп’ютерні мережі, HTML і телекомунікації. – Львів: СПД Глинський, 2009 р. – 240 с. 4. Віртуальне навчальне середовище.