Вища математика

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Старший викладач Столярчук Роксоляна Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Опрацювання інформації стосовно прикладної задачі. Вибір основних та побічних характеристик динамічної системи - Побудова математичної моделі процесу - Вибір та обґрунтування методів подальшого дослідження - Знаходження розв’язку для практичних задач які виникають в соціальних сферах
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Елементарна математика - Лінійна алгебра та аналітична геометрія - Математичний аналіз - Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття з теорії визначників та матриць - Елементи векторної алгебри - Елементи математичного аналізу - Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (ПК)-30%: - Робота на практичних заняттях -10% - Контрольна робота-20% - Залік- 70%
Рекомендована література: Беклемешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 1985. 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.- М.: Наука, 1988. 3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия.- М.: Наука, 1981. 4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра.- М.: Наука, 1984. 5. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. -М.: Наука, 1988 6. Рудавський Ю.К., Костробій П.П. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. – Львів.