Практикум з соціального забезпечення, частина 1

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Красілич Ірина Олегівна, к.е.н., старший викладач
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 2. Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги,пенсій; 3. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; 4. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 5. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; 6. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 7. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 8. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; 9. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки 10. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення; 11. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги; 12. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Пенсійне забезпечення в Україні 2.Технології соціального забезпечення 3. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів та програм 4.Державне регулювання соціальної сфери.
Короткий зміст навчальної програми: - вивчити структуру організацій (органів соціального захисту) та особливостей їх функціонування; - вивчити нормативно-правову базу установ та закладів соціального забезпечення; - ознайомитися з функціональними обов’язками, особливостями, формами і методами роботи працівника(ів) установ та закладів соціального забезпечення; - вивчити відповідно до нормативних документів вимоги до особистісних якостей і професійної діяльності працівників установ та закладів соціального забезпечення; - вивчити процеси документообігу та структурної взаємодії окремих підрозділів у закладах соціального захисту населення; - ознайомитись з системою запобігання корупції в закладах соціальної сфери; - ознайомитись з системою організації контролю за діяльністю закладів соціальної сфери.
Методи та критерії оцінювання: Залік за підсумком захисту звіту з практикуму (100%)
Рекомендована література: Юридичний портал України, (2020). Допомога малозабезпеченим. URL: https://www.lawportal.com.ua/dopomoga-malozabezpechenim-rozmir-viplat.html Урядовий портал, (2019). Допомога при народженні дитини. URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/service/dopomoga-pri-narodzhenni Україна. Конституція України. № 2680-VIII. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Україна. Закон. Положення про почесні звання України. № 476/2001. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. № 268. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. № 268. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. № 573-VI. (2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. № 5. (2009). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. (2019). URL: zakon.rada.gov.ua Про встановлення граничної вартості путівки. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0493-17 Про гуманітарну допомогу. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Державний бюджет України на 2019 рік. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Державні нагороди України. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну допомогу сім’ям з дітьми. (2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну допомогу сім'ям з дітьми (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Про державну допомогу сім'ям з дітьми. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14 Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.(2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про жертви нацистських переслідувань. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Про загальнообов’язкове соціальне страхування. (1999). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06 Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно- курортного лікування деяким категоріям громадян. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0% Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2007-%D0%BF Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад. (2006). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.(2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. (2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. №2811-XII. (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”. № 276/20589. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг. №96. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». №1254. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2007-п Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. (2006). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. (1995). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#n15 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. (1991).URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-12 Сімейний Кодекс. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Стандарт надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку № 158. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0531-12#n21
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).