Методи нарахування соціальних виплат

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.039
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Шаповалова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; • Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; • Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій; • Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; • Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; • Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; • Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; • Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення • Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; • Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Правове регулювання соціального забезпечення 2.Пенсійне забезпечення в Україні 3.Соціальне страхування 4.Практикум з соціального забезпечення, частина 2 5.Методи нарахування соціальних виплат КР
Короткий зміст навчальної програми: Призначення, нарахування та виплата державної соціальної допомоги, та пільг, що здійснюється через управління праці та соціального захисту населення. Призначення, нарахування та виплата соціальної допомоги, що здійснюються із Фонду соціального страхування України Призначення, нарахування та виплата соціальної допомоги, що здійснюються із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Призначення, нарахування та виплата пенсій, що здійснюються із Пенсійного фонду України
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання поточного контролю: оцінка активності на лекційних заняттях; оцінка за виконання обов’язкових поточних практичних завдань;оцінка за виконання індивідуального завдання -40 балів Екзаменаційний контроль-60 балів
Рекомендована література: Юридичний портал України, (2020). Допомога малозабезпеченим. URL: https://www.lawportal.com.ua/dopomoga-malozabezpechenim-rozmir-viplat.html Урядовий портал, (2019). Допомога при народженні дитини. URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/service/dopomoga-pri-narodzhenni Україна. Конституція України. № 2680-VIII. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Україна. Закон. Положення про почесні звання України. № 476/2001. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. № 268. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. № 268. (2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. № 573-VI. (2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. № 5. (2009). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. (2019). URL: zakon.rada.gov.ua Про встановлення граничної вартості путівки. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0493-17 Про гуманітарну допомогу. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Державний бюджет України на 2019 рік. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Державні нагороди України. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну допомогу сім’ям з дітьми. (2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну допомогу сім'ям з дітьми (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Про державну допомогу сім'ям з дітьми. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14 Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.(2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про жертви нацистських переслідувань. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. (2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Про загальнообов’язкове соціальне страхування. (1999). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06 Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно- курортного лікування деяким категоріям громадян. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0% Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2007-%D0%BF Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад. (2006). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.(2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. (2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. №2811-XII. (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”. № 276/20589. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг. №96. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». №1254. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2007-п Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. (2006). URL: https://zakon.rada.gov.ua Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. (1995). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#n15 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. (1991).URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-12 Сімейний Кодекс. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Стандарт надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку № 158. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0531-12#n21
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методи нарахування соціальних виплат (курсова робота)

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.041
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Шаповалова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; • Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; • Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій; • Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; • Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; • Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; • Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; • Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення • Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; • Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Правове регулювання соціального забезпечення 2.Пенсійне забезпечення в Україні 3.Соціальне страхування 4.Практикум з соціального забезпечення, частина 2 5.Методи нарахування соціальних виплат КР
Короткий зміст навчальної програми: Призначення, нарахування та виплата державної соціальної допомоги, та пільг, що здійснюється через управління праці та соціального захисту населення. Призначення, нарахування та виплата соціальної допомоги, що здійснюються із Фонду соціального страхування України Призначення, нарахування та виплата соціальної допомоги, що здійснюються із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Призначення, нарахування та виплата пенсій, що здійснюються із Пенсійного фонду України
Методи та критерії оцінювання: Захист курсової роботи оцінюється за наступними критеріями: 1. Рівень самостійності та глибина осмисленості- 20 балів; 2. Якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність- 20 балів; 3. Якість джерел інформації та змісту роботи-10 балів; 4. Рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями-10 балів; 5. Вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал- 10 балів; 6. Змістовність, конкретність, достатня повнота викладення питання- 10 балів; 7. Завершеність викладення кожної думки, усунення повторів- 10 балів;
Рекомендована література: Агошкова, Е.Б., & Ахлібінінскій, Б.В. (1998). Еволюція поняття системи. Питання філософії. N7. 170-179. Артюх, С. (2006). Основи наукових досліджень./ Київ: Українська інженерно-педагогічна академія. Афанасьєв, А. (2005). Основи наукових досліджень. Харків: Харківський національний економічний ун-т. Білоусова, Т. (2004). Основи наукових досліджень. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський держ. ун-т. Бірта, Г.О. ( 2016). Методологія і організація наукових досліджень. Київ: ЦНЛ. Габович, А. (2006). Основи наукових досліджень. Київ: Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій Грищенко, І. (2001). Основи наукових досліджень. Київ: Київський національний торговельно-економічний ун-т. Дутка, С.М. (2009). Адаптація методології системного аналізу при розв'язання і дослідженні складних еколого-економічних систем. Актуальні проблеми економіки, №6(96), 200-206. Жилінська, О.І. (2010). Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації: Монографія. Київ: Парламентське видавництво. Згуровський, М.З., & Панкратова, Н.Д. (2007). Основи системного аналізу. Київ: Видавнича група ВРУ. Ковальчук, В., Моісєєв, Л., & Дроздова, В. О. (Ed.). (2015) Основи наукових досліджень Київ: ВД "Професіонал". Конверський, А.Е. (Ed.). (2010).Основи методології та організації наукових досліджень. Київ: Центр учбової літератури. Костирко, Р.О.(2009). Системно-цільовий підхід до організації внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень. Актуальні проблеми економіки, №3(93), 197-206. Крушельницька, О. (2013). Методологія та організація наукових досліджень. Київ: Кондор. Макагон, Ю.В.,& Пилипенко, В.В. (2007). Основи наукових досліджень в економіці. Донецьк: Альфа-прес. Малюга, Н., & Бутинець, Ф. Ф. (Ed.). (2013). Наукові дослідження в бухгалтерському обліку. Житомир: ПП "Рута". Панкратова, Н.Д.(2012). Становление и развитие системного анализа как прикладной научной дисциплины. Системні дослідження та інформаційні технології, №1, 65-94. Піча, В.М. (Ed.). (2004). Соціологія. Львів: “Магнолія Плюс”. Шаповалова Т.В.(2019). Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за спеціальністю «Соціальне забезпечення»
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).