Інформатика та сучасні інформаційні технології

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Професор Демків І.І. Доцент Глинський Я.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - основні поняття інформатики та інформаційних технологій; - системні підходи щодо використання офісного пакету програм; - класифікацію прикладних програм; - засади використання прикладних програмних засобів у професійній діяльності. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: - користуватися засобами змішаного і дистанційного навчання; - застосувати системні підходи та можливості офісного пакету MS Office; - створювати та редагувати ділові текстові документи; - використовувати засоби для електронних обчислень; - створювати бази даних та опрацьовувати їх; - створювати фахові презентації; - користуватися гугл і веб2-службами; - створювати інтернет-сторінки засобами CMS.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Інформатика (базовий курс шкільної програми); - кореквізити: Теорія міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інформації і даних. Операційні системи та прикладні програми. Пакет офісних програм Microsoft Office (текстовий процесор Word, електронна таблиця Excel, графічний редактор Paint, система презентацій PowerPoint, СКБД Access). MS OneNote. MS OneDrive. Комп'ютерні мережі. Інтернет. Google і Web2 сервіси. CMS для створення веб-сайтів.
Методи та критерії оцінювання: - звіти до лабораторних робіт (40%), - розрахунково-графічна робота (10%), - тестовий контроль (контрольний захід - залік) (50%).
Рекомендована література: 1. Глинський Я.М. Практикум з інформаційних технологій. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 2. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, WEB-дизайн. Навчальний посібник. Львів, 2009. 3. Інтернет-ресурси: Youtube-канал ЯрославГлинський, ВНС