Дослідницькі методи у сфері культурної спадщини

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна