Проблемні питання новітньої історії та культури України

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна