Студії з історії та наукової спадщини львівської політехніки

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна