Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.017
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна