Культурний ландшафт та ідея інтегрованого захисту

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.015
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Ірина Гнідик
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати зміст основних дискусій щодо поняття «культурна спадщина» у сучасному світі, зосереджуючись на питаннях ідентичності, власності, комерціалізації, прав меншин; - знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини; - розробляти інноваційні продукти на внутрішньому та зовнішньому ринках культурних послуг; - аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із менеджментом культурної спадщини та культурного туризму, і забезпечувати їх реалізацію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Маркетинг та PR для музеїв і об’єктів культурної спадщини Соціологія культурної спадщини
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та інтерпретація культурного ландшафту. Європейська ландшафтна конвенція. Закордонний досвід збереження, популяризації та менеджменту культурного ландшафту. Стратегії збереження та регулювання культурних ландшафтів. Case study з управління культурними ландшафтами. Пам’ять, ідентичність та культурний ландшафт. Архітектурний ландшафт. Антропогенний ландшафт. Природний ландшафт. Техногенний ландшафт. Міський ландшафт. Сільськогосподарський ландшафт. Етнокультурний ландшафт. Європейські культурні ландшафти у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Брендування та сторітелінг у стратегіях інтегрованого захисту культурної спадщини.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, презентації та доповіді на практичних заняттях, індивідуальний проект, екзаменаційний контроль
Рекомендована література: Gatalska, N. (2017). Науково-методичні підходи оцінювання культурно-історичної цінності парків. Науковий вісник НЛТУ України, 27(4), 32-35. Гуменюк Т. Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід / Тетяна Гуменюк, Олена Сом-Сердюкова // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. - 2020. - Т. 3. - С. 5-12. Лозинський Роман. (2020). Культурні ландшафти Галичини: етика взаємодії людини з природою / Cultural Landscapes of Galicia (Ukraine): The Ethics of Human-Nature Relation (in Ukrainian). Лозинський Роман. (2019). Якими будуть краєвиди-ландшафти України і чому це важливо. Maria Fe Schmitz and Cristina Herrero-Jauregui.Cultural Landscape Preservation and Social–Ecological Sustainability. Sustainability 2021, 13, 2593