Менеджмент у соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: теоретичні витоки менеджменту у соціальній роботі; основні концепти і теорії менеджменту у соціальній роботі; специфіку менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги. • уміти: аналізувати критично теоретичні підходи у менеджменті у соціальній роботі; застосовувати основні принципи сучасного менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги; • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорії соціальної роботи; • Соціальна робота з групами і громадами ; • Соціальна робота з різними группами клієнтів
Короткий зміст навчальної програми: Контекст існування організацій, які надають соціальні послуги; Організації, що надають соціальні послуги та їхнє оточення; Організаційна структура; Організаційні зміни та розвиток; Організаційний дизайн; Адміністрування та менеджмент організацій, що надають соціальні послуги; Фінансовий менеджмент в організаціях, що надають соціальні послуги; Управління людськими ресурсами; Управління груповими процесами в організаціях; Управління волонтерами; Організаційні технології та інформаційні системи
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація індивідуального завдання (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Cournoyer, B. (1994). Basic communication skills for work with groups. In B.R. Compton and B. Galaway, Social work processes (5th ed.) Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing. 2. Hasenfeld, Y. (1983). Human service organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 3. Kettner, P.M. (2002). Achieving excellence in the management of human service organizations. Boston, MA: Allyn and Bacon. 4. Lewis, J.A., Lewis, M.D., Packard, T., & Souflee, Jr., F. (2001). Management of human service programs (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.