Професійний супровід (супервізія) в соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Ставкова С.Г.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після завершення курсу студенти матимуть знання з таких питань: • розуміння моделей і функцій професійної супервізії, які сприяють кращому менеджменту конкретного випадку та допомагають студентам під час проходження навчальної практики; • розуміння важливості довіри у процесі формування стосунків за умов супроводу; • розуміння способу застосування професійної супервізії з метою сприяння фаховому та особистісному зростанню й удосконаленню. Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі вміння: • здатність оцінювати потреби професійної супервізії і визначати та застосовувати ефективні підходи у конкретному контексті; • здатність розробляти підходи до подолання труднощів і конфліктів за умов професійної супервізії; • здатність оцінювати власні потреби студентів у професійній супервізії під час проходження ними навчальних практик.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • «Міжособистісне спілкування» • «Теорії соціальної роботи» • «Методи соціальної роботи»
Короткий зміст навчальної програми: 1. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / А.Браун, А Боурн: Пер. з англ. Т.Семигіної. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2003. - 240 с. 2. ARLUKE, A. (1980) Roundsmanship: Inherent control on a medical teaching ward, Social Science and Medicine. 3. BARAK, M., PEARLMAN-AVNION, S. & GLANZ, J. (1997) Using developmentalsupervision to improve science and technologyinstruction in Israel, Journal of Curriculum and Supervision. 4. BOUD, D., COHEN, R. & WALKER, D. (1993) Using Experience forLearning (Buckingham, SRHE & Open University Press).
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль у формі тестування, виконання практичних і індивідуальних завдань. (40%). • Підсумковий контроль(залік) -60%
Рекомендована література: 1. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / А.Браун, А Боурн: Пер. з англ. Т.Семигіної. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2003. - 240 с. 2. ARLUKE, A. (1980) Roundsmanship: Inherent control on a medical teaching ward, Social Science and Medicine. 3. BARAK, M., PEARLMAN-AVNION, S. & GLANZ, J. (1997) Using developmentalsupervision to improve science and technologyinstruction in Israel, Journal of Curriculum and Supervision. 4. BOUD, D., COHEN, R. & WALKER, D. (1993) Using Experience forLearning (Buckingham, SRHE & Open University Press).