Експертиза практичної соціальної роботи

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Шевченко Ж.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: складові поняття «експертиза»; завдання оцінки; типи оцінки; шляхи оцінки клінічної практики соціальної роботи; види вимірювальних інструментів; вимоги до вимірювальних інструментів; компоненти логічної моделі програми; послідовність етапів планування оцінки; вимоги до написання проекту оцінки програми. • уміти: застосовувати методику дизайну з одним суб’єктом до оцінки клінічної соціальної роботи; розробляти логічну модель програми; розробляти індикатори ефективності програми; розробляти проекти оцінки соціальних програм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи збору соціальної інформації; • Планування та інновації у соціальному розвитку; • Кількісний та якісний аналіз в соціальній роботі
Короткий зміст навчальної програми: Мета та перспективи оцінки практики. Завдання оцінки. Проектний та моніторинговий підходи до оцінки. Типи оцінки. Етичні питання оцінки. Оцінка клінічної соціальної роботи — дизайн з одним суб'єктом. Вимірювання та аналіз. Види вимірювальних інструментів. Вимоги до вимірювальних інструментів. Основні компоненти програми. Розробка логічної моделі програми. Етапи проведення оцінки програми. Кількісні і якісні методи в оцінюванні.
Методи та критерії оцінювання: • виконання індивідуальних практичнних робіт; завдання з написання проекту оцінки програми (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • Вайс К. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики. – К.: Основи. – 2000 р. • Імас Л., Ріст Р. К. Шлях до результатів. Планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Лінда Дж. Морра Імас, Р. К. Ріст - Київ. – 2015. – 580 с. http://www.aidsalliance.org.ua/ru/metida/2015/Road%20to%20Results%20UA.pdf) • Руководство по мониторингу и оценке проектов, программ, политик. Бишкек, 2002 г. – 56 с.