Управлінська практика соціальної інклюзії

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.біол.н., доцент Козак М.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: основні концепції соціальної ексклюзії, соціальної справедливості, соціальної інклюзії; об’єкти, суб’єкти політики соціальної інклюзії; соціальні послуги, які надаються безоплатно гарантовані державою на безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; в чому полягає зміст, мета та практика соціальної інклюзії щодо людей похилого віку, осіб з особливими потребами, дітей-сиріт, Віч- інфікованих; в чому полягає зміст, мета та практика соціальної реінтеграції осіб, які повертаються з місць позбавлення волі; знати нормативно-правові основи соціального захисту; об’єкти суб’єкти соціального супроводу, етапи, організаційно-методичні основи соціального супроводу. • yміти: уміти використовувати ефективні стратегії взаємодії з різнопрофільними фахівцями та сім’ями, особами, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; здійснювати необхідні адаптації/модифікації під час впровадження соціальної інклюзії; направляти або залучати соціальні служби, організації, територіальні громади, які можуть допомогти вирішити проблему клієнта; уміти планувати, складати індивідуальний план роботи, аналізувати та оцінювати досягненні результати під час супроводу сім’ї чи осіб, які опинилися у складаних життєвих обставинах; уміти застосовувати нормативно-законодавчі акти у роботі із клієнтом; володіти методологічним та методичним інструментарієм у визначенні соціальної проблеми клієнта/ сім’ї; уміти вести документацію соціального працівника; консультувати клієнта, працівників державного та недержавного сектору з питань права на освіту, працевлаштування, соціальних пільг та послуг передбачених державою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Питання неповносправності в соціальній роботі Соціальна політика в Україні Теорії соціальної роботи Методи в соціальній роботі
Короткий зміст навчальної програми: Концепції соціальної ексклюзії. Ексклюзія як соціальна проблема. Соціальна інклюзія: концептуальні підходи до визначення та цінності. Європейська модель соціальної мобільності: від ексклюзії до інклюзії. Сучасна соціальна політика і принцип інклюзії. Суб’єкти політики інклюзії: державні соціальні служби. Суб’єкти політики інклюзії: громадські організації. Законодавчі аспекти здійснення соціальної роботи в Україні для впровадження та відстоювання прав осіб, що виявилися вилученими із суспільного життя. Практика соціальної інклюзії щодо людей похилого віку. Інклюзивна освіта: міжнародний та вітчизняний досвід. Інклюзія і працевлаштування. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях як метод соціальної інклюзії. Соціальна реінтеграція осіб, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна інклюзія ВІЛ-інфікованих в суспільство. Соціальна підтримка безпритульних. Планування ведення випадку. Соціальна сітка в роботі з сім'єю (особою).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні заняття, присвячені аналізу соціальної проблеми та її подолання на державному і недержавному рівні в Україні, усне опитування. Підсумковий контроль 60 %, диференційований залік.
Рекомендована література: 1.Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность// Общественные науки и современность. - 2001 - № 2.Т 2.Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. : - К.: «Олан», 2004. - 312 с. 3.Fuller Myers R. The Natural History of Social Problem // American Sociology Review. 1941 b. 6: 320-328