Математичні методи в психології

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.21
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна