Педагогіка

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.54
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна