Психокорекція та психореабілітація

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна