Геронтопсихологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.076
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна