Сімейне консультування

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.87
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Мандзик Тетяна Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -знати методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків; форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті; особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин; життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних відносин; стилі і помилки у вихованні дітей у сім'ї; причини сімейних і подружніх конфліктів;основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім'ям (подружжя, батьки, діти); - уміти: розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім'ї; виявляти рівень психологічного здоров’я сім'ї; проводити діагностичну та просвітницьку роботу з сім'єю; проводити виховні бесіди/тренінги із старшокласниками, батьками з проблем підготовки до сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних ситуацій у родині, виховання та розвитку дитини у сім'ї; надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного мікроклімату у сім'ї, сприяння задоволенню потреб та гармонійному розвитку членів родини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія; • Вікова психологія; • Порівняльна психологія і психофізіологія; • Основи анатомії ЦНС та фізіології вищої нервової діяльності; • Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі. Функціонально-рольова структура сімейних відносин. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту. Діагностика сімейних відносин. Методи психокорекції сімейних відносин. Основи сімейного консультування. Напрями і підходи у вивченні психології сімейних стосунків. Основні етапи процесу соціально-психологічного дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Методи соціально-психологічних досліджень шлюбно-сімейних стосунків. Психологічні проблеми повторного шлюбу. Труднощі адаптації дорослих і дітей до умов співжиття у новій сім'ї. Структура сім'ї. Соціально-психологічний аналіз ролей у шлюбно-сімейних стосунках. Соціально-психологічна характеристика дисфункційної сім'ї: основні ознаки та причини виникнення. Виховний потенціал сім'ї. Психологічні аспекти розвитку і становлення особистості дитини в неповній сім'ї. Психолого-педагогічна майстерність батьків. Особливості спілкування у сім'ї.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60 %, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім'ї на дитину. Київ, 1985. 2. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів, 2008. 3. Чепмен Г., Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей. – Львів, 2006. 4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб, 1999.