Психологічний супровід інклюзивної освіти

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.068
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна