Психологічне консультування з основами арт-терапії

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.085
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна