Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.78
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна