Вибір, розробка, застосування дистанційних технологій навчання

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна