Андрогогіка

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: !!!!!
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: !!!!!
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: !!!!!
Короткий зміст навчальної програми: !!!!!
Методи та критерії оцінювання: !!!!!
Рекомендована література: !!!!!