Інтернет-технології в навчанні

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: канд. пед. наук, Стечкевич Олег Орестович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати класифікацію інтернет-сервісів та можливості їх застосування у діяльності педагога; • інформаційна компетентність у контексті використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективного та результативного освітнього процесу; • вміти реєструватися на різноманітних інтернет-сервісах; • вміти створювати, редагувати й адмініструвати контент;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи діяльності викладача дистанційного навчання, • Педагогічні основи проектування та супроводу дистанційного курсу
Короткий зміст навчальної програми: Інтернет-сервіси (технології Веб 2.0). Сервіси роботи з віртуальними дошки. Сервіси опрацювання ментальних карт. Сервіси роботи зі стрічками часу, хмарами слів та інфографіки. Сервіс для спільної роботи онлайн (Google Drive). Сервіси онлайн презентацій, слайд-шоу і мережевих публікацій. Сервіси для створення навчальних карток, дидактичних ігор, інтерактивних вправ. Сервіси захоплення відео та створення онлайн-уроків.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60%)
Рекомендована література: Баданов А. Г. Веб-сервисы для образования [Електронний ресурс] / А. Г. Баданов. — Режим доступу до ст. :https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/ Букач Антоніна. Електронний освітній ресурс «Про сервіси Google». –https://sites.google.com/site/edugservis/home. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен; пер. з англ. Е. А. Самсонов. - 2-е изд. - Мн. : Попурри, 2003. - 304 с. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка/ Л.М. Калініна, М.В. Носкова: Навчальний посібник. – Львів, ЗУКЦ, 2013. – 182с.: іл. Хачатрян С. Карти знань, їх призначення, редактор карт знань [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/37/37.html Хміль Н. А. Віртуальні інтерактивні дошки та їх використання в освітньому процесі: Методичні рекомендації / Н. А. Хміль, І. В. Морквян, Т. В. Отрошко. — Х. : ФОП Панов А. М., 2015. — 74 с.