Технологія змішаного навчання

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: К.і.н. Шевчук Г.Й.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати сучасні технології навчання особливості інноваційної діяльності в галузі освіти особливості технології змішаного навчання вміти застосовувати на практиці педагогічну інноватику
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній практиці. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності Характеристика інноваційних процесів. Технологію змішаного навчання та її особливості.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль ( усна форма 40%) заліковий контроль ( письмова, письмово-усна форма – 60 %)
Рекомендована література: • Романовська О. О., Романовська Ю. Ю., Романовський О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століть. Книга 4. Особливості академічного (університетського) підприємництва у США другої половини ХХ — початку ХХІ століть : навч. посіб. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. — 240 с. • Центр забезпечення якості освіти НаУКМА. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/quality-edu \ • Як створити масовий відкритий онлайн-курc. URL: https://edx.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ MOOC101/2016_T1/course/ • Assessment in Higher Education: Professional Development for Teachers. Erasmus University of Rotterdam Online Course. URL: https://www.coursera.org/learn/assessment-highereducation • Catherine Shea Sanger. Teaching Intelligence: How to Take Your Classes Online. URL: https://www.timeshighereducation.com/ career/teaching-intelligence-how-take-your-classes-online • Charles L. Graham et al. 4 Skills Essential for Effective Blended Teaching. URL: https://www.blendedlearning.org/4-skillsessential-for-effective-blended-teaching/ • Christine Redecker. European Frameworkfor the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/ JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf • CITL Teaching Resources. URL: https://citl.indiana.edu/teaching-resources/index.html 56 57 • Clifford Maxwell. What Blended Learning Is — and Isn’t. URL: https://www.blendedlearning.org/what-blended-learningis-and-isnt/ • European Frameworkfor the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). URL: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/ digcompedu_leaflet_en-2017-10-09.pdf • How To Teach Online: Providing Continuity for Students. URL: https://www.futurelearn.com/courses/teach-online/ • Introduction to the SOLO taxonomy. URL: https://www.futurelearn.com/courses/learning-teachinguniversity/0/steps/26410 • John Biggs. Aligning Teaching for Constructive Learning. URL: https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/ id477_aligning_teaching_for_constructing_learning.pdf • L. Dee Fink. A Self-Directed Guide to Designing Courses for Significant Learning. URL: https://tinyurl.com/zmschsm • Patricia Armstrong. Bloom’s Taxonomy. URL: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/bloomstaxonomy/ • SOLO Taxonomy. URL: https://www.johnbiggs.com.au/academic/ solo-taxonomy/ • The University of Vermont Center for Teaching & Learning. URL: https://www.uvm.edu/ctl/