Методика навчання економіки: дидактичне проектування та інноваційні технології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.048
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к.е.н., доц. Мороз Людмила Іванівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати базові положення та категорії методики навчання економіки, історію методики навчання економіки; • знати особливості економічних знань як предмета навчання; • знати теорію формування особливості планування та організації навчально-виховного процесу викладання економіки; • вміти визначати цілі, зміст, методи, принципи і прийоми навчання економіки в залежності від типу навчального закладу; • вміти планувати та організовувати навчально-виховний процес на заняттях економіки; • вміти визначати поняття економіка та економічні знання; • вміти формувати сучасне економічне та педагогічне мислення шляхом засвоєння категоріального апарату та концептуальних положень з економіки, психології та методики викладання економіки; • вміти підбирати та використовувати вправи та практичні завдання для формування в учнів чи студентів професійної компетенції за спрямуванням економіки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна педагогіка. • Основи економіки. • Методика навчання економіки: дидактичне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична база методики викладання економіки. Складові економічної компетенції. Організація та забезпечення процесу навчання економіки. Типологія вправ для вивчення економіки. Типологія занять з економіки.
Методи та критерії оцінювання: • письмова робота (80%); • усний захист (20%)
Рекомендована література: 1. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук. –К.: КНЕУ, 2006. – 341 с. 2. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. /О.В. Аксьонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 3. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. /П. Хейне. – М.: Дело, 1992. 4. Смолюк І.О. Технологія економічної освіти / І.О. Смолюк. – Луцьк: ЦБС, 1997. - 104 с. 5. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки: Навч. посібник / Г.О. Ковальчук. – К.: ТОВ «Кадри», 2002. – 272 с. 6. Падалка О.С. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів / О.С. Падалка, А.С. Нісімчук, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1995. – 253 с.

Методика навчання економіки: дидактичне проектування та інноваційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.050
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к.е.н., доц. Мороз Людмила Іванівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати базові положення та категорії методики навчання економіки, історію методики навчання економіки; • знати особливості економічних знань як предмета навчання; • знати теорію формування особливості планування та організації навчально-виховного процесу викладання економіки; • вміти визначати цілі, зміст, методи, принципи і прийоми навчання економіки в залежності від типу навчального закладу; • вміти планувати та організовувати навчально-виховний процес на заняттях економіки; • вміти визначати поняття економіка та економічні знання; • вміти формувати сучасне економічне та педагогічне мислення шляхом засвоєння категоріального апарату та концептуальних положень з економіки, психології та методики викладання економіки; • вміти підбирати та використовувати вправи та практичні завдання для формування в учнів чи студентів професійної компетенції за спрямуванням економіки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна педагогіка. • Основи економіки. • Методика навчання економіки: дидактичне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична база методики викладання економіки. Складові економічної компетенції. Організація та забезпечення процесу навчання економіки. Типологія вправ для вивчення економіки. Типологія занять з економіки.
Методи та критерії оцінювання: • письмова робота (80%); • усний захист (20%)
Рекомендована література: 1. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук. –К.: КНЕУ, 2006. – 341 с. 2. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. /О.В. Аксьонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 3. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. /П. Хейне. – М.: Дело, 1992. 4. Смолюк І.О. Технологія економічної освіти / І.О. Смолюк. – Луцьк: ЦБС, 1997. - 104 с. 5. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки: Навч. посібник / Г.О. Ковальчук. – К.: ТОВ «Кадри», 2002. – 272 с. 6. Падалка О.С. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів / О.С. Падалка, А.С. Нісімчук, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1995. – 253 с.