Основи академічної доброчесності

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна