Психологічне консультування з основами психотерапії, частина 1

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 7.053.01.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна