Психологія організацій та управління персоналом

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 7.053.01.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна