Психологічне консультування з основами психотерапії, частина 2

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 7.053.01.O.008
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна