Психологічна експертиза

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 7.053.01.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна