Атестаційний екзамен

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 7.053.01.O.009
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна