Економічні і соціальні проблеми в ЗМІ

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Мудра Ірина Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: втілювати функції українських ЗМІ щодо висвітлення соціальних, економічніих проблем; створити композицію журналістського матеріалу на економічну, соціальну тематику; специфіку роботи над кожним жанром журналістського тексту на економічну, соціальну тематику; урізноманітнювати тематику з соціальних, економічних проблем районних, міських, обласних, загальнодержавних і транснаціональних ЗМІ; враховувати особливості впливу на аудиторію соціальної, економічної інформації в ЗМІ; збалансовано висвітлювати соціальні, економічні проблеми; знати види аргументів, що їх можна використовувати в журналістських матеріалах на економічну та соціальну тематику.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і методика журналістської творчості Ч 1,2,3,4, Організація роботи і праці журналіста
Короткий зміст навчальної програми: Економічна проблематика в ЗМІ. Актуальні проблеми банківської системи. Актуальні проблеми соціальної журналістики. Актуальні екологічні теми як основа соціальних проблем. Актуальні медичні проблеми в журналістиці. Актуальні соціальні проблеми релігійної журналістики. Релігійна журналістика в контексті соціальної проблематики. Актуальні соціальні проблеми висвітлення збройних конфліктів в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Практичне заняття, усне опитування, письмова індивідуальна робота (40%); підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: 1. Головко Б. Н. Деловые издания: Информационный менеджмент массовой коммуникации. / Б.Н.Головко . - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 205 с. 2. Економічна журналістика: новації західної преси. / Переклад та адаптація Алла Лазарєва. – Київ, Інститут масової інформації, 2005. – 112 с. 3. Український бізнес ХХІ століття: реалії, проблеми, перспективи. – К.: Консорціум, 2005. –358 с. 4. Шевчук Д.А. Экономическая журналистика: Учебно-практическое пособие. / Д.А.Шевчук. – М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 568 с.